TIÊN PHONG

CÔNG NGHỆ AI

SÁNG TẠO | NGHIÊN CỨU | PHÁT TRIỂN | ỨNG DỤNG

SẢN PHẨM AI

CỦA CHÚNG TÔI

Phát hiện nợ xấu, gian lận

Là sự kết hợp giữa nền tảng dữ liệu VDP và áp dụng các mô hình Máy học (Machine learning), Học sâu (Deep learning) trong Khoa học dữ liệu để phát hiện các thuê bao có khả năng nợ xấu và có hành vi gian lận trong các lĩnh vực viễn thông, tài chính, bảo hiểm.

Chấm điểm tín dụng

Hệ thống chấm điểm tín dụng (scredit scoring) của VietDevelopers cung cấp cho doanh nghiệp khả năng chấm điểm thuê bao, khách hàng…dựa vào các hành vi của người dùng với thông qua hệ thống dữ liệu VDP và VAP (VietDevelopers AI Platform) của VietDevelopers.

Trợ lý ảo pháp luật

Trợ lý ảo LawJerry của VietDevelopers là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam trong ứng dụng các công nghệ về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) kết hợp với dữ liệu về pháp luật từ đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, tìm hiểu về pháp luật.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

45+

NHÂN SỰ

22+

Chuyên gia lĩnh vực AI

03

sản phẩm AI

SẢN PHẨM

NỔI BẬT

LAWJERRY

AI/NLP

TIÊN PHONG

CÔNG NGHỆ AI